logo

Alarm Opvolging

Mobiele surveillance
SR security verzorgd sinds kort ook alarmopvolgingen door bijna geheel Nederland.

Alarmopvolging

U en uw collega's worden 's nachts niet uit bed gebeld.
U en uw collega's lopen geen risico bij een alarmmelding.
Tijdens ziekte of vakantie van sleutelhouders is het niet nodig om
vervangers te zoeken en aan de meldkamer door te geven.
De melding wordt doorgegeven aan de centralist, dit kan vanaf iedere gerenommeerde meldkamer.
De centralist kan zien waar onze auto's zich bevinden en geeft de melding, door middel van een handcomputer, door aan de dichtstbijzijnde auto. Indien er een camera op het object aanwezig is, kunnen deze beelden ook naar die handcomputer worden gezonden.
Deze manier van werken maakt ons een van de modernste bedrijven van dit moment. Bij aankomst wordt een ronde buiten en binnen het pand gemaakt. Wanneer er geen bijzonderheden worden geconstateerd, wordt het alarmsysteem gereset en weer ingeschakeld.
Van elke melding wordt een schriftelijke rapportage achtergelaten, zodat u de volgende dag kunt zien hoe laat, welke type alarm er is geweest en wat de surveillant heeft waargenomen.

Uiteraard is het bij SR security ook mogelijk om de rapportages per email te ontvangen.
's-Nachts worden de problemen bij een pand door onze surveillant opgelost. Bij glasschade wordt de glaszetter gewaarschuwd. Wanneer het alarmsysteem niet wil in- of uitschakelen, wordt er contact opgenomen met de installateur.

Op uw verzoek kunnen wij u meer informatie verschaffen omtrent deze vorm van dienstverlening.