logo

pedagogisch werk

Pedagogisch werk

 

SR security onderscheidt zich, niet in de laatste plaats, van de rest omdat wij vooral zijn gespecialiceerd in het beveiligen/ begeleiden van uw werkplek door onze beveiligers.

Zij kunnen een toegevoegde waarde leveren omdat ze naast de opleiding beveiliger ook een opleiding / affiniteit hebben met het pedagogische werkvlak, en welzijnswerk.

U kunt hierbij denken aan nachtsdiensten maar ook overdag, zijn ze vrij en flexibel inzetbaar.

 

Bij instanties zoals Plurijn, Het Hietveld, Leger des Heils en de Leo Stichting hebben wij al ruime ervaring opgedaan.

 

Onze mensen zijn snel en breed inzetbaar omdat ze gewend zijn op meerdere plekken te werken, en zich moeten kunnen aanpassen.

We hebben veelal mannen in dienst, maar ook een enkele vrouw. Onze mensen hebben naast de vereiste diploma's ook het BHV certificaat en worden getraind op hoe zij moeten handelen bij agressie, en omgang met de (drugs) verslaafde clienten.