logo

School en internaten

School- en Internaat beveiliging
Steeds vaker bestaat de noodzaak beveiligingsmaatregelen te treffen in schoolgebouwen en internaten.

SR security is gespecialiseerd in het beveiligen van scholen en internaten. Wij Leveren mensen die veel ervaring hebben in het werken met jongeren, dit maakt ons net iets unieker en veelzijdiger dan een normaal beveiligingsbedrijf.

Aanpassingen binnen de organisatie zoals het stellen van duidelijke regels, maar ook de communicatie hiervan naar de leerlingen is al een belangrijke stap. Bij het treffen van beveiligingsmaatregelen is het van groot beland dit niet ad-hoc te doen, maar vanuit een gestructureerd beleid. Het opstellen van een beveiligingsplan is daar een onderdeel van.

In een beveiligingsplan worden verschillende soorten beveiliging opgenomen zoals hoe hanteren wij de huisregels van de school /internaat en hoe gaat de beveiliging daar mee aan het werk. Tevens doen wij van SR Security brandpreventie, cameratoezicht, toegangscontrole, inbraakpreventie en de uitbreiding van schoolbewaking.
Een belangrijke stap om de school weer veilig te krijgen is om de conciërge bezetting uit te breiden. Dit zou een gecertificeerde beveiligingsbeambte kunnen zijn die eventueel ook de conciërge taken (gedeeltelijk) kan overnemen.
Wilt u meer informatie over schoolbeveiliging en internaat bewaking?

Neem dan contact met ons op.