logo

Evenementen

Evenementen beveiliging
Het beveiligen van grote groepen mensen brengt vaak veel risico’s met zich mee. Veel van deze risico's kunnen worden beperkt door het goed regelen van de beveiliging. Een zeer belangrijk aspect bij het beveiligen van evenementen is de voorbereiding. SR security besteedt hier erg veel zorg aan.

Voorafgaand aan het evenement wordt een beveiligingsplan gemaakt en aan u voorgelegd. Verder wordt er indien nodig een calamiteitenplan opgesteld in overleg met brandweer en politie. De evenementenbeveiligers zijn goed getraind in het effectief controle uitoefenen en eventueel grondig fouilleren. (privaatrechtelijk fouilleren) Voor andere collegae leveren wij regelmatig tijdens grote evenementen de zogenaamde veegploeg (standby team). Dit is een groep extra getrainde beveiligers, die collectief optreden bij calamiteiten op evenementen met veel bezoekers. Op uw verzoek kunnen wij u meer informatie verschaffen omtrent deze vorm van dienstverlening